Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2016.godine“

CRTA, u okviru inicijative Otvoreni parlament, uz podršku Ipsos Strategic Marketinga sprovela je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“, četvrtu godinu za redom. Cilj istraživanja je da utvrdi stepen spremnosti građanki i građana Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije – od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u konkretnim akcijama, i da prati promene u stepenu učešća tokom vremena.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead