O nama

Mi smo Crta – organizacija civilnog društva posvećena razvoju političke kulture i građanskog aktivizma. U srži naše misije i svih naših napora nalazi se neumorna borba za unapređenje demokratije u Srbiji. 

Želeli smo da se dublje osvrnemo na deceniju koja je iza nas, prepoznamo ključne momente koji su oblikovali ili i dalje oblikuju realnost u kojoj živimo i, u meri u kojoj je to moguće, ponudimo putokaze za jačanje demokratskih institucija i snaga u našem društvu. Rezultat toga je publikacija „Podrivanje demokratije“.

Mi verujemo da samo zajedničkim naporima možemo da menjamo društvo, ma koliko te promene nekada delovale nedostižno. Zato je ovaj dvogodišnji rad na studiji bio i prilika da aktivnije sarađujemo sa akademskom zajednicom sa kojom delimo posvećenost činjenicama, prikupljanju i proveravanju relevantnih podataka, kritičkom promišljanju našeg okruženja i tumačenju događaja koji usmeravaju društveno-politička kretanja.

podrivanje tacka

Autori

Dušan Spasojević

Dušan Spasojević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnovna polja njegovih interesovanja su političke partije, teorija socijalnih rascepa, civilno društvo, populizam i...Prikaži više

Danilo Vuković je vanredni profesor sociologije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Upravnik je Centra za sociološko-pravna istraživanja. Sprovodio je istraživanja o odgovornosti vlasti, pravnoj državi,...Prikaži više

Vujo Ilić je politikolog, istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i savetnik za javne politike i istraživanja u Crti. Doktorirao je...Prikaži više

Tara Tepavac

Tara Tepavac je master politikolog za međunarodnu politiku, trenutno na doktorskim studijama prava i politike na Univerzitetu u Gracu (Austrija) u okviru kojih se bavi komparativnim...Prikaži više

Marija Babović

Marija Babović je redovna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i Direktorka programa nevladine organizacije SeConS – grupa za razvojnu inicijativu, specijalizovane...Prikaži više

Jelena Kleut

Jelena Kleut je vanredna profesorka na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Osnovne oblasti istraživačkih interesovanja su joj novinarstvo, novi mediji i...Prikaži više

Jelena Lončar

Jelena Lončar je docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde predaje političko sociološke predmete. Doktorirala je u oblasti političkih nauka na Univerzitetu u Jorku...Prikaži više

Slobodan Cvejić je redovni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje ekonomsku sociologiju, metodologiju društvenih istraživanja i statističke metode. Više od 30...Prikaži više

Tijana Rečević je doktorantkinja i istraživačica-saradnica na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu. Polja njenih naučnih interesovanja i dosadašnjeg istraživačkog rada obuhvataju međunarodnu i spoljnu...Prikaži više

Posetite i naše druge inicijative