Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine“

Cilj istraživanja je bio da utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije: od glasanja na izborima do pokretanja konkretne akcije. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva. Mera u kojojsu građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka jeste pokazatelj “zdravlja” jednog društva.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead