Uvek na strani demokratije

Kao organizacija civilnog društva posvećena razvoju političke kulture i građanskog aktivizma, u srži Crtine misije i svih naših napora nalazi se neumorna borba za unapređenje demokratije u Srbiji. Kroz publikaciju “Podrivanje demokratije” želeli smo da se dublje osvrnemo na deceniju koja je iza nas, prepoznamo ključne momente koji su oblikovali ili i dalje oblikuju realnost u kojoj živimo i, u meri u kojoj je to moguće, ponudimo putokaze za jačanje demokratskih institucija i snaga u našem društvu.

Kao organizacija civilnog društva posvećena razvoju političke kulture i građanskog aktivizma, u srži Crtine misije i svih naših napora nalazi se neumorna borba za unapređenje demokratije u Srbiji. Kroz publikaciju “Podrivanje demokratije” želeli smo da se dublje osvrnemo na deceniju koja je iza nas, prepoznamo ključne momente koji su oblikovali ili i dalje oblikuju realnost u kojoj živimo i, u meri u kojoj je to moguće, ponudimo putokaze za jačanje demokratskih institucija i snaga u našem društvu.

Ovo je ujedno bila i prilika da aktivnije sarađujemo sa akademskom zajednicom sa kojom delimo posvećenost činjenicama, prikupljanju i proveravanju relevantnih podataka, kritičkom promišljanju našeg okruženja i tumačenju događaja koji usmeravaju društveno-politička kretanja. 

“Podrivanje demokratije” rezultat je dvogodišnjeg istraživanja i namere da odgovorimo na nekoliko pitanja: šta se dešava sa demokratijom u Srbiji, kako je protekla decenija izmenila njene različite aspekte i kako možemo da je popravimo? Traženje ovih odgovora nije lako, a često ni optimistično, ali jeste neophodno ukoliko istinski želimo da živimo u boljem i pravednijem društvu. 

Ogromnu zahvalnost dugujemo autorkama i autorima čiji tekstovi objašnjavaju i vode nas kroz ključne momente demokratskih procesa u Srbiji, recenzentima i recenzentkinjama koji su značajno doprineli kvalitetu i preciznosti publikacije. Ovo je prilika da zahvalimo i Ambasadi Kraljevine Holandije na višegodišnjoj podršci i saradnji. 

Borba za demokratiju nikada ne prestaje, čemu svedoče izazovi u društvima koja su na mnogo višem stepenu razvoja demokratske kulture nego mi u Srbiji. Nadamo se da će ova publikacija biti oruđe u rukama onih koji štite demokratiju u našem društvu, i da će služiti kao podsetnik da prava i slobode ne uzimamo zdravo za gotovo, već da moramo svakog dana da ih osvajamo i beskompromisno branimo.

Trendovi

Vidi sve

Preporuke

Vidi sve