Istraživanje: „Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020. godine“

Crta je sprovela istraživanje “Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020” tokom novembra 2020. godine. Cilj istraživanja je da utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije – od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u konkretnim akcijama, i da prati promene u stepenu učešća tokom vremena. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva. Mera u kojoj su građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka jeste pokazatelj “zdravlja” jednog društva.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead