Civilno društvo – glas koji i dalje smeta

U jednom kratkom periodu od 2009-2012. godine činilo se da se konačno stvaraju uslovi za povoljnije delovanje civilnog društva. Zakoni koji su usvojeni u ovom periodu olakšavaju osnivanje i delovanje udruženja građana, omogućava se volontiranje i slobodno osnivanje zadužbina i fondacija. Od tada ubrzano počinju da se osnivaju udruženja građana,…