Prema svecu i tropar: Međunarodni uticaj na demokratiju u Srbiji

Značajna uloga međunarodnih aktera u petooktobarskim promenama učinila je razmatranje demokratizacije u Srbiji nezamislivim bez uvažavanja spoljnih uticaja. Pune dve decenije kasnije, iako izmenjeni, međunarodni uticaji na demokratiju u Srbiji ostali su jednako snažni. Štaviše, aktuelna previranja u odnosima velikih sila, kao i u samoj prirodi globalnog poretka, zaljuljala su…