Ljudska prava – kako kada i kako za koga

Ljudska prava su još uvek must have srpske politike. U poslednjoj deceniji vlast se deklarativno zalagala za zaštitu prava kao što su pravo na slobodu izražavanja i mirno okupljanje, zaštitu od diskriminacije, pravično suđenje, te različita socio-ekonomska prava. Neke društvene grupe i neka prava dobile su veću zakonsku, institucionalnu i…